@aidarafaeli - Aida Rafaeli Profile

Summary

🇸🇬

aidarafaeli

@aidarafaeli

Aida Rafaeli

@aidarafaeli ‘s Videos

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

607.0
 
aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

381.0
 

DIOR cocktail event #fyp @dior

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

699.0
 

Hair by @aliffaimann11 from ERISU SALON 🤍 #fyp #tiktoksg

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

410.0
 

Ya herrrrrr!

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

711.0
 

First day in Paris! #fyp

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

1.7K
 

Fat ass shit with @wawasita1701

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

3.1K
 

About time.

aidarafaeli
aidarafaeli

Aida Rafaeli

340.0
 

Hong Kong #OOTD. We love you #hongkong #remoteworking