@kieudiemmai - Kieu Diem Mai Profile

Summary

CHUYÊN: CẮT MÍ-NÂNG MŨI💉TIÊM FILER 💉TIÊM BO TOX 💉 ĐÀO TẠO HỌC Vie 0973509368

kieudiemmai

@kieudiemmai

Kieu Diem Mai

@kieudiemmai ‘s Videos

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

1.5M
 

Có ai xem ct mà cọc như e ko. nhah như chớp tập trương thảo nhi🤪🤪🤪

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

169.0
 

Xin tiền mua iphone 15 mà cho có 3 chăm😅

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

209.0
 

Chê tui hát thì tui ghép cho mấy người zừa lòng🤭🤭🤭 #Đứaconhu#

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

187.0
 

Đang định rẻ trái .. mà phải lòng anh 🤭🤭🤭

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

226.0
 

Ai mà nhớ 🤭🤭🤭

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

45.0
 

#CapCut chỉ có cách anh lùi bước…!Để em thấy đường đi phía trước…!

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

296.0
 

Cũng xinh phết 🥰

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

29.0
 

Xóm mình giàu thế, toàn nhà đẹp vs xe sang 🥲🥲🥲

kieudiemmai
kieudiemmai

Kieu Diem Mai

17.0
 

Mệt mõi gấp 100-1000 lần😔