@daochann - Đào_chan Profile

Summary

🌸 Vui vẻ là chủ yếu 🌸 Thích gì up nấy

daochann

@daochann

Đào_chan

@daochann ‘s Videos

daochann
daochann

Đào_chan

367.0
 

Hợp tác lần 2 mà coi hỏng sướng. Thui mình coi lại cái cũ chút zậy :v #truongmieudi #phuonghieudong #chauvubac #phodiem #xh #viral #fyp #baygiominhgapnhaudi #trending

daochann
daochann

Đào_chan

235.0
 

Phim ngắn 《Đông》do hai bạn Y Y và Tử Dật hợp tác trong show Hit it off * To be continued #tuongyy #ngaotudat #jiangyiyi #aoziyi #hititoff #chungtaannhipcungnhau #xh #viral #fyp #show #trending #xuhuong

daochann
daochann

Đào_chan

44.3K
 

Coi tới khúc Đại tiểu thư là không nhặt được mồm. Bả bê cái nết ở ngoài vô trong phim lun á chời #vanchivu #truonglanghach #kimtinh #phimhay #phimtrungquoc #xh #fyp #phimcotrang #viral #trending