@nguyentina4997 - Tina 83 Sóc Trăng Profile

Summary

Youtube : Tina Nguyễn Cuộc Sống Single Ở Mỹ

nguyentina4997

@nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

@nguyentina4997 ‘s Videos

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

1.7M
 

Lựa kái màu gì khó sơn nkư wwỹ 💅💅💅💅

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

177.1K
 

Cuộc sống Mỹ 🇺🇸🇺🇸

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

96.5K
 

Ròy hỏi qài luôn?? Tui cố gắng giải thích lắm ròy đó chời 😊😊

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

1.2M
 

Ròy Bà Tinà đi ăn kẹo sô-cô-la nữa 🍫🍫🍫🍫🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🤣🤣🤣

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

90.5K
 

No no qài . Tới cong chiện nữa rồi, Về luôn 🤣🤣🤣🤣

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

95.4K
 

Chuyện nail💅.. ( clip vui) CHẮC TẠI DO CƠ ĐỊA HÂHHAHAH 🤣🤣.. 🥰🥰🥰😘😘❤️❤️

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

181.7K
 

Chuyện về nail 💅. ĐỤNG LÀ PHẢI CHẠM.. 💅 SANG CHOẢNH ?? Sang chấn tâm lý á mấy máá 💅💅🤣🤣🤣

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

851.4K
 

Gặp lại người khách mà mắg zốn Tinà🤣 long nail 🤣.. vui vẻ hông qạo nke 🤣🤣🤣🤣

nguyentina4997
nguyentina4997

Tina 83 Sóc Trăng

1.4M
 

Được ăn thử sô-cô-la trước khi mua 🍫🍫🍫🍫🍫