TikTok video #7273076438616624386 posted by @catty.y

ເຫັນ Somersby ໃນຕູ້ເຢັນລະລະຄິດຫາ Somersby ນ້ຳກ້ອນໃສ່ຫມາກໄມ້ 🍓🍒 ລອງເຮັດແລ້ວແຊບ ຢ່າລືມໄປເຮັດເດີ້ແຕ່ງຈອກງາມໆມາອວດພ້ອມ 😋🥂 #SomersbyLaos #Fruitbounty


12.5K